CÔNG TY TNHH FOCO FOOD

FOCO FOOD CHUYÊN CUNG CẤP NGUYÊN LIỆU, PHỤ GIA THỰC PHẨM. CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT & TƯ VẤN CÔNG NGHỆ

NHÀ MÁY SẢN XUẤT

  • FOCO FOOD đã xây dựng quy trình chuẩn ngay từ nguồn nguyên liệu đầu vào, cơ sở sản xuất hiện đại. Chúng tôi cam kết mang đến sản phẩm chất lượng, an toàn nhất đến tay người tiêu dùng.
Xem chi tiết

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TỔNG CỤC ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

BAN QUẢN LÝ AN TOAN THỰC PHẨM

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TỔNG CỤC ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG